Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stanpol Ewa Staniszewska z siedzibą ul. 3 Maja 18, 72-300 Gryfice;

2. na terenie ośrodka dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) obsługa składanych zapytań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
b) rezerwacja pokoju - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
c) realizacja umowy usługi hotelarskiej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d) marketing usług administratora danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się na terenie ośrodka Zastal poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
f) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w hotelu pokojowym - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3. dane osobowe przechowywane będą:
a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni;
b) dotyczące rezerwacji – maksymalnie do końca roku kalendarzowego;
c) dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskie – maksymalnie do końca roku w którym, miał miejsce pobyt, za wyjątkiem danych ujętych w dokumentacji księgowej, które będą przechowywane przez 6 lat od końca roku kalendarzowego w którym miał miejsce pobyt;
d) przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
e) w systemach monitoringu wizyjnego - przez 180 dni;

4. odbiorcami danych osobowych mogą być zewnętrzne biuro rachunkowe, firmy świadczące usługi marketingowe lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

6. mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Pana/Pani narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z 27 kwietnia 2016;

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej lub odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

8. kontakt z Administratorem Ochrony Danych – kontakt(at)owzastal.pl;

9. Pani/Pana dane nie będą profilowane.